Το ιστολόγιο της Ενώσεως Ανδρίων στο οποίο αναρτώνται νέα, ανακοινώσεις και οτιδήποτε συμβαίνει σχετικά με την Ένωση.

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ

Με το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του άξιου τέκνου της Άνδρου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
Εφοπλιστού
Εκλεκτού μέλους της Ανδριακής Εφοπλιστικής Οικογένειας,
Μέλους επί τιμή της «ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ»

    το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Ανδρίων, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο που εξήρε την προσωπικότητα του μεταστάντος, τις απαράμιλλες αρετές του ως εξαιρέτου ανθρώπου, με μεγίστη προσφορά στην Άνδρο, στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, στο κοινωνικό σύνολο και  με πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο.

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψηφίζει :

1. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια της Ενώσεως Ανδρίων στην οικογένεια του μεταστάντος.
2. Να κατατεθεί στεφάνι της Ενώσεως Ανδρίων στη σορό του.
3. Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Ανδρίων στην εκφορά.
4. Να αργήσουν τα γραφεία της Ενώσεως Ανδρίων κατά την ημέρα της εκφοράς.
5. Να διατεθεί στη μνήμη του ποσό για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
6. Να δημοσιευθεί  το παρόν ψήφισμα.


Αθήνα, 25 Μαΐου 2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       
         Μιχαήλ Αθ. Καψαμπέλης                                           Μαρία Ηρ. Βούλγαρη-Δεδελετάκη