Το ιστολόγιο της Ενώσεως Ανδρίων στο οποίο αναρτώνται νέα, ανακοινώσεις και οτιδήποτε συμβαίνει σχετικά με την Ένωση.

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Ψήφισμα 20.09.2011

ΨΗΦΙΣΜΑ

Με το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του άξιου τέκνου της Άνδρου

ΜΙΧΑΗΛ ΦΑΚΗ

Πλοιάρχου Ε.Ν.
Επιτίμου Προέδρου της «ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ»

το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Ανδρίων, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο που εξήρε την προσωπικότητά του, τις απαράμιλλες αρετές του ως εξαιρέτου ανθρώπου με μεγίστη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο,

ΟΜΟΦΩΝΑ Ψηφίζει:
 
1. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια της Ενώσεως Ανδρίων στην οικογένεια του μεταστάντος.
2. Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Ανδρίων στην εκφορά.
3. Να αργήσουν τα γραφεία της Ενώσεως Ανδρίων κατά την ημέρα της εκφοράς και να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του.
4. Να ανασταλούν για έναν μήνα οι εκδηλώσεις της Ενώσεως Ανδρίων.
5. Να διατεθεί ποσό τριακοσίων ευρώ (300,00€) για το έργο της Επιτροπής Κοινωνικής Αντιλήψεως της Ενώσεως Ανδρίων.
6. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡ. ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΑΡΙΑ ΗΡ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ-ΔΕΔΕΛΕΤΑΚΗ