Το ιστολόγιο της Ενώσεως Ανδρίων στο οποίο αναρτώνται νέα, ανακοινώσεις και οτιδήποτε συμβαίνει σχετικά με την Ένωση.

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

Η Ένωσις Ανδρίων για τα αιολικά πάρκαΑΠΟΦΑΣΗ - ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΔΡΙΩΝ

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ανδρίων συνήλθε εκτάκτως την 14/2/2021, προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος αδειοδοτήσεων και εργασιών εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων στην Άνδρο.

           Δεδομένης της έλλειψης ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου προστασίας της φυσιογνωμίας και του φυσικού περιβάλλοντος, των μνημείων της Άνδρου  όπως, αρχαιολογικοί χώροι, μονοπάτια, μαντρότοιχοι, μοναστήρια, Πύργοι κ.λ.π. και  λαμβάνοντας υπ΄όψιν την εύλογη ανησυχία και τις βάσιμες αντιρρήσεις των Ανδρίων, καθώς και την περιβαλλοντική ευαισθησία και ευθύνη όλων των φορέων της νήσου μας, η Ένωση Ανδρίων οφείλει να τοποθετηθεί θεσμικώς για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του οικοσυστήματος της Άνδρου.

           Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ανδρίων αποφάσισε την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος και αιτείται από την Κυβέρνηση και κάθε αρμόδιο φορέα να ανασταλούν οι αδειοδοτήσεις και οι εργασίες εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων στην Άνδρο, μέχρι την σύνταξη ενός Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου Χωροθέτησης, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις και να αυξηθούν τα οφέλη εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.

 

 

                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο


         Ο Πρόεδρος                                           Η Γενική Γραμματέας

   Μιχαήλ Καψαμπέλης                            Όλγα-Ειρήνη Παπαευαγγέλου